Zájmové kroužky

 

Přehled školních odpoledních kroužků 

 Keramika: úterý   /DDM/

 PC a taneční kroužek -  pondělí - G. Oláh