Projekt "Přírodní učebna"

O přírodě v přírodě                                                                                           

24. 6. 2014 „otevřeme“ přírodní učebnu za školou.

Náš projekt „O přírodě v přírodě“ – vybudování „přírodní učebny“, byl vybrán a financován z Revolvingového fondu

Ministerstva životního prostředí České republiky.

 

V proměně  nehostinného a zanedbaného pozemku za školou v „Pěkné místo pro všechny“  vytvořením  přírodní tělocvičny, jsme mohli pokračovat díky finanční dotaci MŽP ČR . V průběhu  půldruhého roku vzniklo u školy malé arboretum ( 4 jehličnaté a 4 listnaté stromy a několik keřů), pocitový chodníček, přístřešek s posezením, venkovní tabule a věšáková konstrukce určená k rozvoji poznávacích schopností dětí. Základní dřevěné prvky vytvořila a stromy dodala firma Rozmarýn ze Semanína. Drobné práce byly úkolem žáků školy. Výstavbu učebny doprovázel projekt stromy ve výuce celé školy. Žáci se intenzívněji zabývali námětem stromy a příroda téměř ve všech předmětech , např.:

Čj – sloh – popis stromu, stromy v ročních obdobích, vyjmenovaná slova

M – jednotky délky (výška stromů, rozměry areálu..)

Aj – slovní zásoba – Parts of the tree, Oak tree life cycle

NS, Př – druhy stromů, poznávání stromů, lesní společenstvo

Vv – různé výtvarné techniky použité při tvorbě s námětem strom

Pv – příprava pozemku, pomoc při stavbě konstrukcí, při sázení stromů, péče o stromy

Z – stromy různých kontinentů

Ov – ekologie

D – památné stromy v okolí

Kd – práce na PC – vyhledávání informací, s IA tabulí – programy o přírodě……

V „ přírodní učebně“ mají děti naší školy i ostatní  z okolí zde mají možnost trávit čas výuky nebo svého volna.    

Na žácích školy bude péče o tyto prostory v rámci výuky.                                                                     

Škola se bude snažit vést děti k vytvoření  osobního  a odpovědného  vztahu  k „jejich“ prostoru.

 

FOTOGALERIE: www.zspr.rajce.idnes.cz