Roma mentor

Romský mentor je projekt, který do České republiky přinesla organizace Open Society Foundations (OSF) z Budapešti a od roku 2011 ho realizuje občanské sdružení ROMEA. Projekt zároveň úspěšně probíhá v Bulharsku, Maďarsku, Makedonii a na Slovensku. Hlavním cílem projektu je přispět k integraci znevýhodněných dětí prostřednictvím realizace volnočasových aktivit z oblasti umění a kultury na školách. 

V průběhu školního roku se pravidelně schází romský mentor se skupinou dětí ve škole, prostorách neziskových organizací, nízkoprahových zařízení, charity apod. Mentor je respektovaný romský profesionál - projektu se účastní známé i institucionálně kvalifikované osobnosti (v letošním roce výtvarnice, baletka, módní návrhář, hudebníci, zpěvačka, rapper a spisovatelka).  Pod jeho vedením se děti věnují umělecké oblasti – podle daného profesního zaměření.  Mentor úzce spolupracuje s pedagogem – tvoří spolu pro práci se skupinou jeden tým.

Kromě získávání dovedností z konkrétní umělecké oblasti projekt přispívá k:

* posílení vzájemného poznání romské i neromské kultury – projekt je otevřen smíšeným skupinám dětí, pomáhá tak zvyšovat vzájemné porozumění a toleranci, přispívá k integraci dětí na školách 

* rozvoji sebevědomí a představ budoucnosti (nejen) romských dětí prostřednictvím procesu učení pod vedením romských mentorů (pozitivní vzor úspěšné romské osobnosti)

* vytvoření otevřené atmosféry, podněcující osobnostní rozvoj dětí, skupinovou spolupráci, sociální kompetence, vznik přátelských vazeb mezi romskými a neromskými dětmi, posílení identity romských dětí díky poznání romské kultury a historie