VIP návštěvy školy:   

      Mgr. Ondřej Liška                 Mgr. Ladislav Houser 

                                         

          Bývalý ministr školství                            Ředitel ŽŠ praktické                                 

 

       Mgr. Radko Martínek             Mgr. Gabriela Hrabaňová

                          

           Hejtman Pardubického kraje              Vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády ČR

                                                                         pro záležitosti romské komunity

 

          Ing. Petr Šilar                       Ing. Jana Pernicová

                                 

       Radní pardubického kraje                    Členka Rady Pardubického kraje zodpovědná

                                                                       za školství, kulturu a památkovou péči

 

         Jaromír Zedník                      Ing. Jaromíra Žáčková

                                           

    Starosta města Česká Třebová                     Místostarostka města Česká Třebová   

 

   PhDr. Miloslav Macela          Bc. Irena Tlapáková

                                                

   Člen Rady Pardubického kraje        Odbor školství, kultury a tělovýchovy PK

    zodpovědný za sociální péči          - gesce speciálního vzdělávání ZŠ a MŠ

 

  JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

       

           Hejtman Pardubického kraje