Projekt "Hřiště za školou"

 

www.skolaprozivot.cz

...PĚKNÉ MÍSTO PRO VŠECHNY...

Škola vzdělávající především žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí sídlí v areálu bývalých kasáren. Sídliště, ze kterého děti převážně docházejí, je hned vedle tohoto areálu. Tato lokalita neměla do nedávna nic pěkného na pohled - paneláky, auta, nepořádek a mezitím spousta pobíhajících dětí. Asi před dvěma roky se i na sídlišti objevily jednoduché dřevěné herní prvky. Příjemnějším místem, kde se děti ze sídliště odpoledne na sluníčku často scházejí je asfaltová plocha za školou a zatravněné hřiště nad ní. V tomto místě je nyní na školním pozemku volná plocha, která vznikla odstraněním černé skládky a náletového porostu. Pozemek byl upraven na náklady školy. Toto místo škola zvelebí a zpříjemní. Vybuduje zde místo pro děti ze školy, ostatní děti ze sídliště, pro matky s dětmi, pro turisty mířící na naučnou stezku. Umístí zde dřevěnou herní konstrukci a čtyři lavičky. Obnoví nátěr na blízkém přístřešku motivy přírody se zvířátky. Informační tabuli využijí k ekologické výchově - nakládání s odpadky a čistota okolí.

REALIZACE PROJEKTU:

září 2011

- projednání projektu v pedagogickém sboru

- brainstorming

- záznam nejlépe hodnocených nápadů

říjen 2011

- seznámení rodičů žáků s projektem "Hřiště za školou"

- téma, myšlenka, využití,...

listopad 2011 - únor 2012

- v rámci PV a VV - práce žáků školy:

- zpracování vlastních návrhů a představ budoucího hřiště a jeho okolí

- výroba maket hřiště

- slohové práce týkající se projektu

březen a duben 2012

- terénní úpravy budoucího hřiště

- výroba laviček

- natírání laviček

květen 2012

- Projektový den "Hřiště za školou" - výroba výzdoby školy na slavnostní otevření

- hrabání suché trávy, sekání trávy

- samotná instalace herních prvků

- výkopové práce okolo herních prvků pro umístění písku

- natírání

červen 2012

- rozvoz písku

- dokončení prací

- úprava okolí

- příprava na slavnostní otevření

- !!! SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ !!!