Krizový plán šikany

 

MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM - KRIZOVÝ PLÁN

                 ( ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 )

 

A.     POČÁTEČNÍ, LEHČÍ FORMA ŠIKANY:

 

B.    POKROČILÁ ŠIKANA S NEOBVYKLOU FORMOU:

( výbuch skupinového násilí, těžké ublížení na zdraví, lynčování )

 

1.    POSTUP

-          zjištění 

-          nahlásit metodikovi prevence ( MP )

-          nahlásit  školskému poradenskému pracovišti (ŠPP ) :      

                       ředitel školy

                       zástupce ředitele

                       výchovný poradce

                       metodik prevence

          

-         metodik prevence svolá  TÝM

  

                                       ŠPP           třídní učitel        asistent    

 

-           vyhodnocení situace             

-           při nepřítomnosti MP – podat zprávu

            telefonicky, informovat ho o zahájení

            šetření                                

-           řešení šikany    

  

   2. KOMPETENCE:

 

  ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ( ŠPP )

                                                                                               

   ŘEDITELKA ŠKOLY       ( ŘŠ)     

    Mgr. Iva Fikejsová

 

   ZÁSTPCE ŘEDITELE       ( ZŘŠ )

    Mgr. Hana Konvalinová

 

  VÝCHOVNÝ PORADCE    ( VP )

  Mgr. Zlatava Štanclová

 

  METODIK PREVENCE       ( MP )

  Mgr. Zlatava Štanclová     Mgr. Petra Kumpoštová

 

                         TÝM

 

      ŠPP         +               TŘÍDNÍ UČITEL       +         ASISTENTI

                                          ( TU )                                 ( AS )

 

                  ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ  ( ŠPZ ) 

                  PEDAGOGICKO-PSYCHOL. PORADNA   ( PPP )   

                  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ( SVP )

                  ODBOR SOCIÁLNÍ   PÉČE A OCHRANY DĚTÍ     ( OSPOD )

                  OKRESNÍ METODIK PREVENCE PPP UO ( OMP )

                   PhDr. Petra Novotná

 

      OSTATNÍ INSTITUCE:

      POLICIE ČR

      MĚSTSKÁ POLICIE

      ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

 

1.      ŘEŠENÍ:

                A.   POČÁTEČNÍ ŠIKANA

                Aa)    VYŠETŘOVÁNÍ:

1.         vyšetřování – rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili,  a s obětí

2.         nalezení vhodných svědků

3.         individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky ( ne oběť/agresor )

4.         zajištění ochrany oběti

5.         rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi

6.         informovat rodiče oběti, ujistit je o okamžitém řešení

             

            Ab)     ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OBĚTI

            Ac)     PRÁCE S AGRESORY, KONFRONTACE

            Ad)    ODHALENÍ ZÁVAŽNOSTI PŘÍPADU,

                      PŘÍPADNÉ OZNÁMENÍ SPZ

            Ae)    SDĚLENÍ RODIČŮM OBĚTI I AGRESORA

            Af)     POTRESTÁNÍ AGRESORŮ

 

         B. POKROČILÁ ŠIKANA     

Ba)     VYŠETŘOVÁNÍ:

1.            bezprostřední záchrana oběti

2.            svolání TÝMU, dohoda o dalším postupu vyšetřování

3.            zabránění domluvě agresorů

4.            pokračující pomoc a podpora oběti  

5.            nahlášení policii

6.            vlastní vyšetřování

 Bb)     SPOLUPRÁCE S RODIČI

 Bc)     SPOLUPRÁCE S ŠPZ A OSTATNÍMI  

            INSTITUCEMI A ORGÁNY

 Bd)     VEDENÍ ZÁPISŮ A PROTOKOLŮ      

(Program vychází z Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a škol

a školských zařízení - č.j. 24246/2008-6 )

                        Vypracovala: Zlatava Štanclová

                               metodik prevence