Informace pro žáky

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

           INFORMACE PRO ŽÁKY

  

MUSÍM VĚDĚT, ŽE ŠIKANA JE:

-         chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, zastrašit!!!

-         cílené, opakované, fyzické nebo psychické týrání jedince nebo skupiny

-         fyzický útok, bití, vydírání, loupež, poškozování věcí

-         slovní napadání – nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování

-         sexuální obtěžování nebo zneužívání

-         kyber-šikana – zneužívání a ubližování v elektronické podobě

( SMS-zprávy, e-mailové zprávy,pomluvy a hanlivé informace na internetu )

-         přehlížení a ignorování

-         omezování osobní svobody

-         zesměšňování, nadávky, hanlivé přezdívky

-         vydírání

 

CO MÁM ŘÍKAT?

1.     JE MI UBLIŽOVÁNO! 

2.     VÍM, ŽE NĚKOMU JINÉMU JE UBLIŽOVÁNO!

 

JAK MÁM SITUACI ŘEŠIT?

1.     ZVLÁDNU TO SÁM! 

2.     ŘEKNU TO!                   

3.      KOMU?               ŘEDITELCE ŠKOLY , ZÁSTUPCI ŘEDITELE

 

                                   METODIKOVI PREVENCE

                                  

                                   VÝCHOVNÉMU PORADCI

 

                                   TŘÍDNÍMU UČITELI

 

                                   NĚKOMU, KE KOMU MÁM DŮVĚRU

                                   ( KDO MI JE BLÍZKÝ )

4.     VÍM, KDO JE KDO?  

ŘEDITELKA ŠKOLY                    Mgr. Iva Fikejsová

ZÁSTUPCE ŘEDITELE               Mgr. Hana Konvalinová

METODIK PREVENCE                Mgr. Zlatava Štanclová

                                             Mgr. Petra Kumpoštová 

VÝCHOVNÝ PORADCE              Mgr. Zlatava Štanclová

TŘÍDNÍ UČITEL?

NĚKDO JINÝ ?

 

5.     BOJÍM SE TO ŘÍCT? 

Napíšu to : e-mail: zspr.ceskatrebova@seznam.cz

                  

6.     SPLNIL JSEM ÚKOL – PŘEDAL JSEM TO DOSPĚLÝM!!!!

 

7.     DOZVÍM SE, JAKÉ DŮSLEDKY BUDOU PRO AGRESORY!