Informace pro rodiče

 

Preventivní program proti šikaně

         Informace pro rodiče

  

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s důležitými informacemi, které se týkají všech zúčastněných školního vzdělávání – žáci-rodiče-vedení školy-pedagogičtí pracovníci-ostatní instituce.

     Naše škola od roku 2007 pracuje na školním preventivním programu proti šikanování, abychom společně docílili zdravého a bezpečného sociálního klimatu školy.

     Prosíme proto rodiče, aby tyto informace přečetli a věnovali jim pozornost.

 

Časté omyly:

 NENÍ PRAVDA, ŽE:

-          ten, kdo šikanuje, je vyšinutý jedinec…

-          ten, komu je ubližováno, si za to může sám…

-          mému dítěti se to nemůže stát…

-          přísná kázeň a zákazy to vyřeší…

-          je to jen ze srandy, za našich školních let to taky bylo,není to žádný problém…

-          taková už je mládež, taková je doba, nedá se s tím nic dělat…

-          to není moje věc, ať si to řeší ti, co se jich to týká…

-          vše se vyřeší změnou v uspořádání kolektivu…

-          ostatní do toho netahejte, za nic nemůžou, nic neřeknou, nic nevědí, nebudou přece !bonzovat“…

-          nás se to netýká…

-          ať si to vyřeší škola…

-          náš kluk(holka)to doma nedělá…

-          to není šikana, to je přece normální…

 

PRAVDOU JE, ŽE ŠIKANA JE Z HLEDISKA PRÁVA JE TRESTNÝM ČINEM: 

-          omezování osobní svobody

-          vydírání

-          vzbuzení důvodné obavy

-          loupeže

-          ublížení na zdraví

-          poškození cizí věci

-          znásilnění

-          pohlavního zneužívání

-          krádeže

-          ničení majetku oběti

  

ŠIKANA JE SOUČASNĚ:

-          zlomyslné, opakované psychické nebo fyzické obtěžování, týrání

-          ohrožování a zastrašování žáka nebo skupinu žáků

-          slovní útok (mluvené slovo ) v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování nebo ponižování

-          zneužívání formou elektronické komunikace ( kyber-šikana ) –útoky pomocí SMS-zpráv, e-mailové zprávy, hanlivé a urážlivé informace na internetu

-          demonstrativní přehlížení a ignorování žáka

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

RADY, ČEHO SI BUDU VŠÍMAT: 

-   změny nálad a chování dítěte

-   nechce o škole mluvit

-   vyhýbá se docházce do školy – vymlouvá se na bolest -   břicha, nevolnost,

     možná ráno zvrací, simuluje teplotu, snaží se přehánět zdravotní potíže

-    má zničené školní pomůcky

-    nedostatek peněz (pokud dostává od Vás), častá prosba o peníze, krade pení-

    ze doma, ztráta jiných věcí..

-   má hlad,…( neměl svačinu, oběd..)

-   nechodí do školy nejkratší cestou, loudá se

-   odchod do školy odkládá co nejdéle, je na něm patrný strach

-   ztrácí zájem o učení, zhoršený prospěch

-   je agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, projevuje zlobu i vůči Vám

-   je častěji doma, nemá žádné kamarády, nikdo ho nenavštěvuje ani ho nikdo

    nezve na návštěvu k jiným dětem

-   neklidně spí, pláče, vykřikuje ze spaní, je apatické, odmítá mluvit o tom, co ho

     trápí

 

CO MŮŽU UDĚLAT? 

-          věřte svému dítěti, pokud se Vám svěří

-          neodbývejte ho slovy: „ to je normální, vyřiď si to s nimi sám, nebuď bábovka…“

-          pokuste se zjistit co nejvíce podrobností

-          při podezření , že Vašemu dítěti je ubližováno, nás kontaktujte, informujte :

-           

           metodika prevence a výchovného poradce: Mgr. Zlatava Štanclová

                                                                                      Mgr. Petra Kumpoštová

           vedení školy : Mgr. Iva Fikejsová

                          Mgr. Hana Konvalinová

 

           třídního učitele

 

kontakt: 465 539115 nebo 739559410

( podrobné informace a krizový plán je k nahlédnutí u výchovného poradce a metodika prevence )